Zildjian

Set ups 1960s

50 page 1960s setups catalogue
(25.5Mb PDF)

Set ups 1970s

70 page 1960s setups catalogue
(9.5Mb PDF)

1984 Flyers

9 page 1984 Flyers
(1.3Mb PDF)

Set ups catalogue

32 page set ups catalogue
(8,955Kb ZIP archive)

1980s catalogue

20 page catalogue (198?)
(7,353Kb ZIP archive)

1984 Price list

4 page 1984 Price list
(767Kb PDF)

K Zildjian

3 page K Zildjian catalogue (France)
(500Kb PDF)

Zildjian Amir rImpluse 1984

4 page Zildjian Amir Impluse 1984 (France)
(1Mb PDF)